skočit na obsah | skočit k hlavní navigaci

ÚŘEDNÍ DESKA

Zpráva č. 9 - vinohrad - Vloženo: 30. 6. 2020

Veřejná výzva - referent stavebního úřadu Vloženo: 29. 6. 2020

Dražební vyhláška - Vloženo: 26. 6. 2020

Zpráva č. 8 - vinohrad, aktuální seznam přípravků na ochranu vinné révy - Vloženo: 23. 6. 2020

Příměstský tábor - Bořetice - Vloženo: 17. 6. 2020

Setkání pečujících - 1.7.2020 - Vloženo: 17. 6. 2020

Zpráva č. 7 - vinohrad + seznam přípravků k ošetření vinné révy - Vloženo: 16. 6. 2020

Dražební vyhláška - Vloženo: 12. 6. 2020

Rozpočtové opatření č. 5 - Vloženo: 10. 6. 2020

Mimořádné opatření - od 8. 6. 2020 do odvolání - Vloženo: 8. 6. 2020

Závěrečný účet obce Borkovany za rok 2019 - Vloženo: 2. 6. 2020

Rozpočtové opatření č. 4 - Vloženo: 13. 5. 2020

Rozpočtové opatření č. 3 - Vloženo: 2. 4. 2020

Jak třídit odpad v období pandemie - Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice. POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Vážení spoluobčané, všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Více informací naleznete na našich internetových stránkách. Děkujeme, že se chováte zodpovědně. Vloženo: 2. 4. 2020

Sbírka zákonů č. 133-137 - 133.zákon o některých úpravách v soc.zabezpečení 134.zákon o poj. na veřejné zdr.pojištění 135.zákon o zvláštních pravidlech - vzdělávání 136. zákon o některých úpravách pojistného na soc.zabezpečení 137. zákon o některých úpravách - evidence tržeb Vloženo: 27. 3. 2020

Rozpočtové opatření č. 2 - Vloženo: 4. 3. 2020

Seznam neznámých vlastníků k 1. 2. 2020 - Vloženo: 3. 3. 2020

Kominické služby z Velkých Bílovic - Vloženo: 27. 2. 2020

Rozpočtové opatření č. 1 - Vloženo: 24. 2. 2020

Nabídka na vývoz žumpy - Vloženo: 6. 2. 2020

Oznámení - Mikroregion - Vloženo: 16. 1. 2020

Dotační program obce Borkovany "Domácí ČOV" - Vloženo: 30. 12. 2019

Opatření obecné povahy - Vloženo: 9. 12. 2019

Oznámení - Vloženo: 5. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Borkovany - Vloženo: 5. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Borkovany - Vloženo: 5. 12. 2019

Rozpočet Obce Borkovany na rok 2020 - Vloženo: 5. 12. 2019

Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy na rok 2020 - Vloženo: 5. 12. 2019

Vodné od 1.1.2020 - Vloženo: 19. 11. 2019

Seznam neznámých vlastníků k 1. 2. 2019 - Vloženo: 1. 3. 2019

Seznam neznámých vlstníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí k 1. 2. 2018 - Vloženo: 22. 2. 2018

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - stav k 1.8.2017 - Vloženo: 11. 9. 2017

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí - stav k 1. 2. 2017 Vloženo: 24. 2. 2017

Seznam neznámých vlastníků - stav k 1.8.2016 - Vloženo: 12. 9. 2016

Seznam neznámých vlastníků - aktualizace k 1.3.2016 - Vloženo: 8. 3. 2016

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k datu 1.11.2015 - Vloženo: 3. 12. 2015

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2015 - Vloženo: 23. 2. 2015

Změna lesního hospodáře - Vloženo: 30. 9. 2014