skočit na obsah | skočit k hlavní navigaci

OBECNÍ HLÁŠENÍ

pondělí   22. 5. 2017

V sobotu 27. 5. bude otevřen sběrný dvůr od 9 do 12 hodin.

Základní škola a mateřská škola Borkovany pořádá ve dnech od 24.5. do 31.5. sběr tříděného papíru.

 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.Všechny potřebné informace jsou dostupné na adrese http://www.financnisprava.cz/sipo.

Pan Josef Bedřich, číslo popisné 128 oznamuje občanům, že vykupuje jádra vlašských ořechů. Cena za kg je 120 korun. Ořechy vykupuje také nevyloupané každou sobotu v odpoledních hodinách.

Oznamujeme občanům, že se na obecním úřadě vybírají místní poplatky ze psa a za odpad. Poplatek ze psa činí 100,- Kč a je splatný do 30.4. Poplatek za odpad je 400,- Kč za osobu a rok. Splatnost poplatku je do 30. 6.

 

 

Na obecním úřadě je zřízeno pracoviště Czech Point. Lze pořídit např. výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku,    rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče atd. Podrobnější informace na www.czechpoint.cz. 

 

 

Soubory ke stažení: