Knihovna

Knihovna je umístěna v budově víceúčelového střediska vedle obecního úřadu.

 

Knihovna je  otevřena každý čtvrtek od 16.30 do 19.30 hodin. Knihovnice - p. Ivana Nádeníčková.

 internetové stránky:  http://www.knihovnaborkovany.webk.cz

elektronický katalog knih: http://93.99.185.190/katalog/

 

Zveme všechny občany, mládež a děti k návštěvě místní knihovny. V knihovně je spousta nových knih různých žánrů, dále knihy z výměnného fondu z Břeclavi.  Dále žádáme všechny čtenáře, kteří mají delší dobu půjčené knihy, aby je co nejdříve vrátili, aby si knihy mohli půjčit další čtenáři.