Zájmové organizace

Zájmové organizace obce Borkovany.

Orel jednota Borkovany

Borkovany 22
691 75 
Tel.: +420 519 419 384
E-mail: varmexin@iol.cz

Sokol Borkovany

Mgr. Radek Valenta, Borkovany 364

Myslivci

František Kulíšek, Borkovany 358

Rybáři

Ladislav Dostál, Borkovany

Vinaři

František Pacas, Borkovany 34