Činnost

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - SPORT ARÉNA BORKOVANY  ;

ODKAZ NA STRÁNKY O HŘIŠTI

Rezervace

REZERVACE HŘIŠTĚ SE PROVÁDÍ U SPRÁVCE HŘIŠTĚ NĚKOLIKA DOSTUPNÝMI MOŽNOSTMI : EMAILEM , - TELEFONICKY  A POMOCÍ ELEKTRONICKÉ APLIKACE SUPERSAAS , VE KTERÉ SI KAŽDÝ MŮŽE ZVOLIT DEN A HODINU KTEROU CHCE REZERVOVAT , A KDE HNED TAKÉ UVIDÍ ZDALI JE PŘÍSLUŠNÝ DEN ČI HODINA O KTERÉ MÁ ZÁJEM VOLNÁ K DISPOZICI , ČI JE-LI NAOPAK  JIŽ OBSAZENA A JE TŘEBA ZVOLIT JINÝ TERMÍN REZERVACE.  MODŘE OZNAČENÝ ŘÁDEK NÍŽE JE ODKAZ PRO JEDNODUCHOU A RYCHLOU REZERVACI , STAČÍ KLIKNOUT NA TENTO ODKAZ A VYBRAT SI DEN A HODINU KTEROU CHCI.

 

ODKAZ PRO JEDNODUCHOU A RYCHLOU REZERVACI KONTAKTY NA SPRÁVCE HŘIŠTĚ: TELEFON SPRÁVCE ; 732217985 ;  EMAIL ; spravce.hriste@email.cz

POZOR...!!!! - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... !!!!!Upozornění; Pro Zájemce o hraní Volejbalu.!! Všichni , kdo mají zájem pravidelně hrávat Volejbal na oranžovém hřišti se mohou přihlásit přímo na webových stránkách;v následujícím řádku na ně stačí klepnout nebo u správce hřiště (na email ; spravce.hriste@email.cz), nebo telefonicky či osobně. Všichni přihlášení zájemci se pak mezi sebou dohodnou  , které pravidelné dny a  hodiny zvolí tak , aby to vyhovovalo všem . Hrát by se mohlo začít již v březnu 2013 podle příznivého počasí. 

INFORMACE PRO VŠECHNY !!!!

OD 31.ŘÍJNA JE JIŽ K DISPOZICI

VŠEM ZÁJEMCŮM OVÁLNÁ DRÁHA

PRO IN-LINE BRUSLENÍ. !!!!

 

DALŠÍ INFORMACE.!!! JIŽ OD 17.ZÁŘÍ 

JE HŘIŠTĚ K DISPOZICI TAKÉ VEČER

ZA UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ.!!!!

POZOR!! ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY HŘIŠTĚ; OD ZÁŘÍ 2012 SE MĚNÍ  PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ,  KAŽDÝ DEN OD PONDĚLÍ DO PÁTKU  BUDE HŘIŠTĚ K DISPOZICI JIŽ OD 14:00 DO 21:00. SOBOTY A NEDĚLE SE NEMĚNÍ , ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ , DALŠÍ ZMĚNA  ;  KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN,  MIMO ŠKOLNÍ DNY (ÚTERÝ A STŘEDA) JE MOŽNÉ HŘIŠTĚ VYUŽÍT OD 9.00 DO 21:00 jsou to dny ; (pondělí,čtvrtek, pátek)

OBEC BORKOVANY NABÍZÍ VŠEM ZÁJEMCŮM O SPORT SVOJE NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ. V TÉTO SPORT ARÉNĚ LZE PROVOZOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN : TENIS / FOTBAL / NOHEJBAL / VOLEJBAL / BASKETBAL /HÁZENÁ....a další míčové hry

KONCEM SRPNA 2012 ZAPOČALA DALŠÍ FÁZE DOKONČOVACÍCH PRACÍ A BUDOVÁNÍ NOVÝCH SPORTOVNÍCH MOŽNOSTÍ , A DO KONCE ŘÍJNA BUDE NOVĚ VYBUDOVÁNA IN-LINE DRÁHA , A SKATEBOARD PARK.

 Provozní řád sportoviště.

1. Vstupem na sportoviště a do jeho bezprostřední blízkosti (dále jen areál) se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu a pokynům správce areálu.

2. Vstup na sportoviště je možný jen na vlastní nebezpečí. Obec nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků sportoviště, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu.

3. Na ploše sportoviště platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, není zde povolen vstup v obuvi s ostrými hroty (tretry) a kovovými či plastovými hroty (kopačky). Dále se zde nesmí manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými předměty.

4. Na plochu sportoviště je zakázáno vjíždět jakýmikoliv dopravními prostředky (motocykl, jízdní kolo, koloběžka, skateboard, tříkolky, kolečkové brusle apod.).

5. Vstup do areálu je možný pouze v době jeho provozu, tj. od 9:00 do 21:00 hodin.

6. V celém areálu jsou návštěvníci povinni udržovat čistotu a pořádek, odpadky a nedopalky odkládat do sběrných nádob.

7. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození.

8. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných, či psychotropních látek.

9. Z areálu bude bez jakékoli náhrady vykázána osoba, která neuposlechne správce, anebo jinak poruší ustanovení tohoto provozního řádu.

10. Správcem areálu je pan Sanetrik Josef , u správce se objednává pronájem sportoviště osobně , telefonicky či přímo odkazem na rychlou plánovací rezervaci a to podle volných termínů neomezeně , správce otevírá areál a dohlíží na provoz sportoviště.

11. Sportoviště je každý školní den do 16:00 hod. k dispozici žákům Základní školy Borkovany. Ve dnech, kdy škola nebude sportoviště do 16:00 hodin využívat, bude správce sportoviště dětem v této době bezplatně pronajímat.

12. Pokud do 16:00 hodin o sportoviště nebude mít zájem jak škola, tak i žádné z dětí, může správce sportoviště pronajmout i za úplatu.

13. Od 16:00 hod. do 21:00 hod. se za použití sportoviště platí 100,- Kč za každou i započatou hodinu. Po zapnutí osvětlení na sportoviště se platí 120,- Kč za každou i započatou hodinu. Peníze vybírá správce.

14. V mimoškolních dnech je pronájem sportoviště po celou jeho provozní dobu za úplatu (netýká se období školních letních prázdnin).

V době letních prázdnin  je sportoviště přístupné pro všechny zájemce avšak bude upřednostňováno dětem od pondělí do pátku v době od 9:00 do 15:00 hodin . Hřiště bude k dispozici přihlášeným dětem za poloviční cenu, starší děti platí dle výběru z ceníku který si zvolí a od 15:00 do 21:00 hodin bude prostor k dispozici ostatním zájemcům za volitelnou úplatu. V případě nedostatečného zájmu a malého využití tohoto časově vyhrazeného prostoru pro děti , bude areál hřiště poskytnut všem  zájemcům o pronájem v tuto dobu, po dohodě předem a za jimi zvolenou úplatu.

Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je pronájem sportoviště po celou jeho provozní dobu za úplatu. 

          PLATNÝ CENÍK ZA PRONÁJEM HŘIŠTĚ:

  • 100KČ ZA HODINU , i za každou započatou hodinu 
  • 120KČ (za každou hodinu při umělém osvětlení ), i za každou započatou hodinu

​          PERMANENTKY;

         PERMANENTKY JSOU ZA VÝRAZNOU CENU A JSOU ROZDĚLENY DO TĚCHTO  TŘÍ NÁSLEDUJÍCÍCH  KATEGORIÍ;  : Permanentka 15.hodinová 47% bude stát 700Kč -, Permanentka 10.hodinová 50% bude stát 500Kč  -, a Permanentka 5.hodinová 60%bude stát 300Kč  Všechny ceny jsou  uvedeny z hodinové sazby, tato standardní sazba činí  100Kč za hodinu. PERMANENTKA JE PLATNÁ VŽDY DO POSLEDNÍHO DNE KALENDÁŘNÍHO ROKU , VE KTERÉM BYLA ZAKOUPENA.

           Další důležité pokyny pro klienty ; 

  • V případě deště v již probíhající platné započaté hodině  , je do uplynutí 30.minut pobyt  na hřišti zadarmo , po uplynutí více jak 30.minut v započaté hodině , je částka splatná. 
  • Vstup na hřiště je jen v povolené obuvi , kterou si však každý nazuje až před vstupem na plochu hřiště, nikoliv ještě před cestou na hřiště. Se znečištěnými botami , či takto již  nazutými a znečištěnými cestou na hřiště nebude vstup na plochu hřiště správcem povolen. 

POPIS VLASTNOSTÍ POVRCHU HŘIŠTĚ; 

I erba artificíale dell'uttima gengrazione

TENNIS 15

Article Code:     M 5JU17VE001T_

TECHNICKÉ VLASTNOSTI_

Výška trsu

mm

15

+/- 1 mm

Hustota osnovy

Inch

3/16

 

Typ výroby ( DIN 61151)

 

tkaný

 

Vpichy x dm

nr

17,7

+/- 1 nr

Vpichy x m2

nr

37170

+/- 7,5% + 10%

Celková hmotnost

gr/m2

2032

+/- 10%

Průměr perforace pro drenáž

mm

5

+/- 1 mm

Propustnost

mm/h>

540

 

vlastnosti vlákna

Složení

100% polypropylen

 

Délková hustota

dtex

6600

+/- 6%

Tloušťka

micron

60

+/- 3%

Složení

 

fibrilovaný

 

Barva

 

standartní zelená / cihlová červená

Celková hmotnost trsu

gr/m2

1000                       -10 % + 5%

 

základní vlastnosti podložky

Složení

polypropylen/ netkaný

 

Váha

m2

162

+/- 15 gr/m2

Podložka

 

Synterb 230

 

 

rozměry rolí

Délka

Im

40 nebo na vyžádání

+/- 1%

Šířka

cm

410

+/- 2 cm

 

doporučená vyplň

Množství

kg/m2

16 písek *

Vlastnosti písku / gumy

 

0,4 / 0,9 písek

doporučované použití | / tennis/sálový fotbal/nohejbal/basketbal/volejbal/házená

Soubory ke stažení