Kostel

Původní filiální borkovanský kostel byl malý a stál na obezděném hřbitově uprostřed obce. Dnešní kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, pochází z r. 1746. V kostele se nachází hlavní oltář dva boční zasvěcené sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně.

Kostel je jednolodní stavba ve stylu venkovského baroka s půlkruhově ukončeným kněžištěm. Z konce 18. stol. je kostelní kazatelna, na jejímž baldachýnu je umístěna dřevěná socha sv. Jana Křtitele, dále křtitelnice s malým sousoším Křtu Páně a oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie. Ve věži kostela jsou zavěšeny dva nové mohutné zvony z roku 1970. Sv. Cyril má hmotnost 540 kg a Panna Maria 460 kg. Z roku 1930 pocházejí pískovcové sochy sv. Cyrila a Metoděje na průčelí kostela. Roku 1939 byla pořízena malovaná okna do presbytáře, o čtyři roky později i do lodi kostela. V předválečném období r. 1941 se kostel dočkal dvou nových bočních oltářů – Panny Marie a Božského srdce, s vyřezávanými rámy s motivy révy, klasů a květin. Přestože byl kostel zasažen koncem II. světové války čtyřmi bombami a byla silně poškozena věž, umělecké dílo škodu neutrpělo. Rok po válce byl kostel opraven.

Tak jako na celém Kloboucku, i v Borkovanech měli vždy své početné zastoupení evangeličtí věřící. Nebude tedy velkým překvapením, že se i v Borkovanech nachází evangelická stavba – hřbitovní brána se zvonicí, jež zde byla vystavěna roku 1857 jako první evangelická zvonice na Moravě. Je tedy velmi vzácná a ojedinělá. Roku 1991 prošla zvonice generální opravou.