Zabezpečení fary a kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie i přilehlá fara se vminulosti staly opakovaně terčem vloupání. Někdy šlo o „drobné krádeže“ při nichž byly odcizeny měděné okapové svody jindy se pachatel nebo pachatelé vloupali až do bytu správcenaší farnosti, kde odcizili doslova, co jim pod ruku přišlo, osobní věci pana faráře nevyjímaje. Vrcholem všeho byla situace zloňského podzimu, kdy se při jednom zvloupání podařilo pachateli zcizit mimo jiné i náhradní klíče od vozidla pana Trtílka a později, včase probíhajícího pohřbu, když měl jistotu, že se majitel vozu nachází na hřbitově, vozidlo odcizil. Policii se naštěstí po krátké době podařilo vůz vypátrat a vrátit majiteli. Nad vynalézavostí a drzostí zlodějů zůstává rozum stát.

Na tuto situaci jsem se rozhodl co nejrychleji reagovat, tak aby případné další pokusy o vykrádání kostela či fary byly znemožněny nebo alespoň maximálně ztíženy. Společně spanem Trtílkem a panem poslancem Husákem, který náš kostel navštěvuje, jsme připravili projekt „Zabezpečení barokní fary a kostela Nanebevzetí Panny Marie“. Tento jsme vrekordně krátkém čase podali na Nadaci ČEZ, která jej akceptovala a podpořila částkou 250.000,-Kč. Formálním žadatelem o dotaci byla Římskokatolická farnost Borkovany, zpracovatelem projektu starosta obce. Nezbytnou vlastní spoluúčast zajistila farnosti obec Borkovany poskytnutím finančního daru ve výši 50.000,-Kč.

Obě budovy jsou nově zabezpečeny jak mechanicky (pomocí mříží) tak elektronicky. Bližší podrobnosti a technické parametry zabezpečovacích systémů nebudu zpochopitelných důvodů sdělovat. Zbylá část finančních prostředků by měla být následně použita k „rekonstrukci“ bytu administrátora naší farnosti. Navrhované stavební práce by měly zvýšit životní komfort pana faráře tak, aby na fařemohl vlepším pohodlí trávit maximum času. Itoto opatření nepřímo povede klepšímu zabezpečení objektů. Je zřejmé, že neobývané budovy jsou daleko častěji terčem vandalismu a krádeží.

Soubory ke stažení