OBECNÍ HLÁŠENÍ

úterý 18. 1. 2022

MUDr. Novotná nebude ve čtvrtek 20.1. ordinovat.

Obecní úřad upozorňuje občany, aby ke svozu separovaného plastového odpadu připravovali pouze plné a zavázané pytle. Všechny PET lahve musí být sešlapány tak, aby se do pytle vešlo co největší množství odpadu. Nedostatečně naplněné pytle a pytle obsahující nesešlapané PET lahve nebudou odváženy.

Společnost Worth Factory s.r.o., Otnice hledá zámečníky, svářeče a pracovníky na obsluhu pásové pily do společnosti Worth Factory s.r.o. v Otnicích. Pro bližší informace volejte telefonní číslo 731 488 959.

Děkujeme všem občanům za finanční příspěvky do letošní Tříkrálové sbírky. Výtěžek sbírky je 35.750,- Kč 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU dne 26.1.2022. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Upozorňujeme obačny, aby parkovali svoje automobily mimo silnice. Není pak možné provádět řádnou zimní údržbu.

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o očkování III. dávkou vakcíny Phizer proti onemocnění covid ve společenském domě v Hustopečích, se mohou nahlásit na obecním úřadě. Termín očkování je 24. ledna 2022.

 

 

Oznamujeme občanům, že rušíme službu svozu biologického odpadu. Po obci jsou rozmístěny velkoobjenové kontejnery, kam můžete odpad zavést. Dále jej můžete uložit na sběrném dvoře. V případě většího množství biologického odpadu si objednejte kontejner, který Vám přistavíme.

 

Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří přispěli do sbírky určené na pomoc postiženým obcím tornádem. Celkem jste darovali 83.961 korun. Tato částka byla vložena na transparentní účet, který zřídily obce Mikroregionu.https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013134339/Mesto-Hustopece 

 

 

 

Archiv