OBECNÍ HLÁŠENÍ

středa 29. 6. 2022

V sobotu 2.7. bude otevřený sběrný dvůr od 9 do 12 hodin.

Soukromý prodejce z Přibic bude v pátek 8.7. prodávat čerstvá vejce. Cena je 65 a 85 korun za plato.

Upozorňujeme občany, že 30. červnem 2022 končí platnost bankovek s úzkým proužkem. Od 1.7. již nebude možné s nimi platit. Bankovky je možné vyměnit ve všech pobočkách bank od 1.7.2022 do 30.6.2024.

Do naší obce přijede kamenická firma Suchánek-Holub, která bude nabízet kamenické služby. Objednávky bude přijímat v sobotu 2.7. od 15 hodin na místním hřbitově. Telefon 736 126 552

Dětská ambulance Klobouky, MUDr. Burýšková nebude v pátek 1.7. a v pondělí 4.7. ordinovat.

Městské muzeum v Kloboukách u Brna zve všechny občany na prohlídku stálé expozice. Otevřeno je vždy sobota, neděle a dále o státních svátcích 5. a 6. července ,  od  9 do 12 hodin dopoledne a od 13 do 17 hodin odpoledne. Děti, které přinesou tento víkend ukázat vysvědčení mají vstup zdrama.

Knihovna bude ve dnech 7.7. 2022, 21. 7.  a 28.7. 2022 zavřená.

Ordinace MUDr. Halačkové bude od 27.6. do 2.9.  ordinační doba pouze v Těšanech od 8 do 12 hodin   tel: 544 248 288 

 Obecní úřad bude od 4.7. do 8.7 uzavřen.

MUDr. Novotná oznamuje, že ve středu 29.6. nebude ordinovat . Ve čtvrtek 30.6. nebude ordinovat v Borkovanech /jen Klobouky od 7-14 h/ a od 4.7. do 8.7. bude mít dovolenou. Další týden v úterý 12., středa 13.7. a čtvrtek 14.7. nebude ordinovat. Ordinovat bude pouze pondělí 11.7. a pátek 15.7.

Společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá palivaTermín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 5.7.2022 -cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč -cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989  leták

 Zápis dětí do MŠ Borkovany podrobnější informace

Zápis dětí do ZŠ Borkovany podrobnější informace

 Oznamujeme občanům, že se vybírají poplatky ze psa a za odpad. Poplatek ze psa je 100 korun a za odpad 400 korun za osobu a rok.

Obecní úřad upozorňuje občany, aby ke svozu separovaného plastového odpadu připravovali pouze plné a zavázané pytle. Všechny PET lahve musí být sešlapány tak, aby se do pytle vešlo co největší množství odpadu. Nedostatečně naplněné pytle a pytle obsahující nesešlapané PET lahve nebudou odváženy.

Děkujeme všem občanům za finanční příspěvky do letošní Tříkrálové sbírky. Výtěžek sbírky je 35.750,- Kč 

 

Oznamujeme občanům, že rušíme službu svozu biologického odpadu. Po obci jsou rozmístěny velkoobjenové kontejnery, kam můžete odpad zavést. Dále jej můžete uložit na sběrném dvoře. V případě většího množství biologického odpadu si objednejte kontejner, který Vám přistavíme.

 

 

Archiv