Hody

Nejvýznamnějším folklórním svátkem jsou v Borkovanech tradiční krojované hody, které se každoročně konají v neděli po svátku patronky zdejšího kostela Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna).

V této době lze ve slavnostně dýchajících uličkách spatřit nažehlené lidové kroje. Borkovanský kroj se řadí do hanácko-slovácké větve, jež se vyznačuje svou bohatostí a barevností, především u krojů ženských. Obléci tento oděv je pro „oblíkačku“ obřad a práce alespoň na půldruhé hodiny. Naučit se oblékat kroj je umění a vyžaduje obrovskou preciznost a trpělivost – to jak je stárka o hodech vystrojena je vizitkou jak mladé dívenky, tak i její „oblíkačky“. Strojení stárek do krojů je uznávaným řemeslem a dobré „oblíkačky“ jsou ve vesnici velmi uznávané.