ÚŘEDNÍ DESKA

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 6. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin – Vyvěšeno 4. 4. 2019 / Svěšeno 7. 5. 2019

Štoček od č.p. 271 a 61 po Obecní úřad
Náměstí včetně školy a č.p. 105
Nad školou od č.p. 358 po Obecní úřad
Náměstí po č.p. 153, č.p. 142 - Kozí ulice,
Bařina č. 117-119
U pošty
Nad kostelem od náměstí po č. 78, 302, 235, 168, 72, 225, 339

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky