ÚŘEDNÍ DESKA

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné" pro obec Borkovany za rok 2018. – Vyvěšeno 25. 4. 2019 / Svěšeno 31. 8. 2019

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky