ÚŘEDNÍ DESKA

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 -místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – Vyvěšeno 22. 12. 2010 / Svěšeno 31. 12. 2011

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky