ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejná vyhláška – Vyvěšeno 7. 5. 2020 / Svěšeno 30. 6. 2020

aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky