ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejná vyhláška – Vyvěšeno 19. 10. 2020 / Svěšeno 9. 11. 2020

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění)
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=422880&TypeID=2

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky