ÚŘEDNÍ DESKA

OČKOVÁNÍ HUSTOPEČE – Vyvěšeno 5. 3. 2021 / Svěšeno 30. 6. 2021

Oznamujeme zájemcům o očkování proti covidu, kteří jsou starší 70-ti let, že se mohou nechat očkovat v Hustopečích ve společenském domě. V centrálním registračním systému je toto očkovací místo označené jako Břeclav-Hustopeče, společenský dům (FNUSA). Podmínkou je registrace ve státním systému registrací. https://registrace.mzcr.cz/#utm_content=utility&utm_term=registrace%20o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD%20proti%20covidu&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz  Očkovat se začíná od pondělí 8.3.2021. V plánu je je očkovat více než 200 lidí denně, tudíž je velká šance se dostat na řadu velmi brzy.

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky