ÚŘEDNÍ DESKA

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Borkovany - Volby do PS Parlamentu ČR konané 8. a 9.10.2021 – Vyvěšeno 11. 10. 2021 / Svěšeno 1. 11. 2021

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky