ÚŘEDNÍ DESKA

Oznámení – Vyvěšeno 5. 1. 2022 / Svěšeno 30. 6. 2022

vlastníkům a nájemcům pozemků v trase stavby "V424-modernizace-1.etapa
Modernizace vedení 400 kV TR SOK - st. č. 81

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky