ÚŘEDNÍ DESKA

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné" pro obec Borkovany za rok 2021. – Vyvěšeno 26. 4. 2022 / Svěšeno 31. 12. 2022

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky