ÚŘEDNÍ DESKA

Zápis do 1. ročníku základní školy pro děti příchozí z Ukrajiny – Vyvěšeno 8. 6. 2022 / Svěšeno 11. 7. 2022

Зарахування до 1 класу
1.června 2022 |
Zápis do 1. ročníku pro děti příchozí z Ukrajiny proběhne

1.7. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin v ředitelně ZŠ Borkovany.

Відбудеться набір до 1 класу дітей, які прибули з України
1.7. 2022 року з 8:00 до 15:00 в кабінеті директора Боркованої школи.

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky