ÚŘEDNÍ DESKA

Minimální počet členů okrskové volební komise – Vyvěšeno 25. 7. 2022 / Svěšeno 25. 9. 2022

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky