ÚŘEDNÍ DESKA

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné" pro obec Borkovany za rok 2022. – Vyvěšeno 27. 4. 2023 / Svěšeno 30. 6. 2023

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky