ÚŘEDNÍ DESKA

Oznámení o době a místě konání voleb do OZ Borkovany + vzor hlasovacího lístku – Vyvěšeno 26. 9. 2014 / Svěšeno 12. 10. 2014

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky