ÚŘEDNÍ DESKA

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k datu 1.11.2015 – Vyvěšeno 3. 12. 2015 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2023

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky