ÚŘEDNÍ DESKA

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ. – Vyvěšeno 6. 11. 2014 / Svěšeno 4. 2. 2015

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky