Úřední deska - archiv

UZSVM - inzerát – Vyvěšeno 2. 11. 2016 / Svěšeno 30. 11. 2016

Povinnost - revize kotlů na tuhá paliva – Vyvěšeno 27. 10. 2016 / Svěšeno 17. 11. 2016

Provedenou revizí kotlů se jejich majitelé vyhnou pokutě

Nová povinnost čeká od konce letošního roku majitele většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu. Podle platného zákona o ochraně ovzduší musí do konce každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může příslušný městský úřad (ORP) vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká takového provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Seznam odborně způsobilých osob, které mohou revizi kotle provést, naleznou zájemci na stránkách Asociace podniků topenářské techniky- http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=JHM .

Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu lze vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. Současně ale platí, že nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Bohužel ale ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na seznamu konkrétního existujícího výrobce nenajdete, může se tak využít revizních techniků jiných výrobců, avšak proškolené na daný typ kotle.

A jak vypadá průběh revizní kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje?

Při kontrole zkoumá odborně způsobilá osoba (revizní technik) kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat a současně i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600 – 1.500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize technik vystaví doklad o kontrole, kterým se pak provozovatel prokáže při případné výzvě vašeho úřadu ORP.


Další informace o provádění kontrol jsou obsaženy ve sdělení „k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, zveřejněném na internetových stránkách MŽP - http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni .
viz. aktuality

Veřejná nabídka – Vyvěšeno 24. 10. 2016 / Svěšeno 10. 11. 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017, Rozpočtový výhled na r. 2018... – Vyvěšeno 18. 10. 2016 / Svěšeno 15. 11. 2016

Územní rozhodnutí – Vyvěšeno 18. 10. 2016 / Svěšeno 3. 11. 2016

Burza dětského oblečení - Klobouky u Brna 22. 10. 2016 – Vyvěšeno 11. 10. 2016 / Svěšeno 24. 10. 2016

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje – Vyvěšeno 8. 10. 2016 / Svěšeno 31. 10. 2016

Výzva – Vyvěšeno 5. 10. 2016 / Svěšeno 6. 1. 2017

Den dýní - Základní škola a mateřská škola Borkovany 13. 10. 2016 – Vyvěšeno 3. 10. 2016 / Svěšeno 14. 10. 2016

Zubní ambulance Těšany - ordinační hodiny – Vyvěšeno 3. 10. 2016 / Svěšeno 31. 12. 2016

Zpráva č. 20 - vinohrad – Vyvěšeno 27. 9. 2016 / Svěšeno 5. 10. 2016

Výprodej - Beton Brož – Vyvěšeno 26. 9. 2016 / Svěšeno 17. 10. 2016

Sběr tříděného papíru do 6.10.2016 – Vyvěšeno 26. 9. 2016 / Svěšeno 7. 10. 2016

Zpráva č. 19 - vinohrad – Vyvěšeno 26. 9. 2016 / Svěšeno 30. 9. 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje – Vyvěšeno 16. 9. 2016 / Svěšeno 9. 10. 2016

Veřejná vyhláška – Vyvěšeno 16. 9. 2016 / Svěšeno 3. 10. 2016

Oznámení lhůty a místa, kde vlastník lesa obdrží lesní hospodářskou osnovu

Svatováclavský jarmark - Klobouky u Brna - neděle 25. září 2016 – Vyvěšeno 14. 9. 2016 / Svěšeno 29. 9. 2016

Seznam neznámých vlastníků - stav k 1.8.2016 – Vyvěšeno 12. 9. 2016 / Svěšeno 31. 12. 2023

Oznámení zahájení územního řízení – Vyvěšeno 9. 9. 2016 / Svěšeno 27. 9. 2016

E.ON - upozornění – Vyvěšeno 7. 9. 2016 / Svěšeno 31. 10. 2016

Zpráva č. 17 - vinohrad – Vyvěšeno 6. 9. 2016 / Svěšeno 15. 9. 2016

Oznámení občanům - hepatitida A – Vyvěšeno 5. 9. 2016 / Svěšeno 31. 10. 2016

Pozvánka na zasedání OZ - 8.9.2016 – Vyvěšeno 1. 9. 2016 / Svěšeno 9. 9. 2016

Žádost o spolupráci – Vyvěšeno 1. 9. 2016 / Svěšeno 30. 9. 2016

Uplatňování odchylného postupu – Vyvěšeno 1. 9. 2016 / Svěšeno 30. 9. 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Zobrazit nástěnku úřední desky