Úřední deska - archiv

Vánoční koncert - Izmael - Klobouky u Brna 25.12.2017 v 18 hodin – Vyvěšeno 18. 12. 2017 / Svěšeno 8. 1. 2018

Střednědový výhled rozpočtu obce Borkovany – Vyvěšeno 14. 12. 2017 / Svěšeno 31. 12. 2018

Rozpočet obce Borkovany na rok 2018 – Vyvěšeno 14. 12. 2017 / Svěšeno 31. 12. 2018

Jízdní řád linky č. 109 do 31. 5. 2018 – Vyvěšeno 14. 12. 2017 / Svěšeno 31. 7. 2018

Oznámení o době a místě konání voleb - Volba prezidenta republiky – Vyvěšeno 14. 12. 2017 / Svěšeno 29. 1. 2018

Střednědobý výhled Základní školy a mateřské školy Borkovany 2019-2020 – Vyvěšeno 14. 12. 2017 / Svěšeno 31. 12. 2018

Rozpočet Základní školy a mateřské školy Borkovany na rok 2018 – Vyvěšeno 14. 12. 2017 / Svěšeno 31. 12. 2018

Veřejná nabídka – Vyvěšeno 14. 12. 2017 / Svěšeno 4. 1. 2018

Vánoční vystoupení a školní jarmark – Vyvěšeno 12. 12. 2017 / Svěšeno 22. 12. 2018

Česko zpívá koledy - 13. 12. 2017 v 18 hoidn - Klobouky u Brna – Vyvěšeno 6. 12. 2017 / Svěšeno 27. 12. 2017

Slavnostní akademie - 20. 12. 2017 v 17 hodin – Vyvěšeno 6. 12. 2017 / Svěšeno 27. 12. 2017

25 let gymnázia v Kloboukách u Brna

Vystoupení - Franti Uher, dechová hudba Cyrilka - Šitbořice . 6. 1. 2018 – Vyvěšeno 6. 12. 2017 / Svěšeno 7. 1. 2018

Pozvánka OZ - 13.12.2017 – Vyvěšeno 6. 12. 2017 / Svěšeno 14. 12. 2017

Jmenování zapisovatele - volby prezidenta ČR – Vyvěšeno 29. 11. 2017 / Svěšeno 13. 1. 2018

12. a 13. 1. 2018

Mikroregion Hustopečsko – Vyvěšeno 29. 11. 2017 / Svěšeno 20. 12. 2017

Návrh rozpočtu na r. 2018, Střednědobý výhled 2018-2020

Výstava obrazů Jaroslava Bedřicha – Vyvěšeno 28. 11. 2017 / Svěšeno 19. 12. 2017

9. 12. 2017 v 15 hodin v budově základní školy v Borkovanech

Krojovaný ples - Klobouky u Brna – Vyvěšeno 27. 11. 2017 / Svěšeno 5. 2. 2018

3.2.2018

Výstava betlémů – Vyvěšeno 23. 11. 2017 / Svěšeno 14. 12. 2017

Těšany 2.12.2017 14 - 17 hodin

Rozsvěcení vánočního stromu – Vyvěšeno 23. 11. 2017 / Svěšeno 14. 12. 2017

neděle 3. 12. 2017 v 17 hodin

Rozpočtové opatření č. 10 – Vyvěšeno 21. 11. 2017 / Svěšeno 31. 12. 2017

Návrh střednědobého výhledu - ZŠ a MŠ Borkovany, Návrh rozpočtu na r. 2018 – Vyvěšeno 20. 11. 2017 / Svěšeno 14. 12. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, Návrh střednědobého výhledu 2019-2021 – Vyvěšeno 20. 11. 2017 / Svěšeno 31. 12. 2017

NOVÝ DODAVATEL PITNÉ VODY - od 1. 1. 2018 – Vyvěšeno 15. 11. 2017 / Svěšeno 6. 12. 2017

příloha č. 1 - dopis Vodárenské akciové společnosti
příloha č. 2 - podklad pro uzavření smlouvy (můžete si vytisknout, vyplnit a odevzdat na OÚ)
příloha č. 3 - občasník 1-2017

Mimořádné zasedání OZ - 24.11.2017, Veřejná nabídka obce-pronájem nebyt.prostor – Vyvěšeno 9. 11. 2017 / Svěšeno 15. 12. 2017

MZe - opatření obecné povahy – Vyvěšeno 8. 11. 2017 / Svěšeno 30. 11. 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Zobrazit nástěnku úřední desky