Úřední deska - archiv

Nabídka práce - Hustopeče – Vyvěšeno 5. 5. 2020 / Svěšeno 31. 5. 2020

Usnesení vlády - krizová opatření – Vyvěšeno 5. 5. 2020 / Svěšeno 31. 5. 2020

Nábor policistů – Vyvěšeno 5. 5. 2020 / Svěšeno 31. 5. 2020

Knihovna – Vyvěšeno 5. 5. 2020 / Svěšeno 26. 5. 2020

Kalkulace vodného za rok 2019 – Vyvěšeno 29. 4. 2020 / Svěšeno 30. 6. 2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 – Vyvěšeno 28. 4. 2020 / Svěšeno 19. 5. 2020

Usnesení vlády ze dne 23.4.2020 – Vyvěšeno 24. 4. 2020 / Svěšeno 30. 6. 2020

Veřejná vyhláška – Vyvěšeno 23. 4. 2020 / Svěšeno 27. 5. 2020

Dražební vyhláška – Vyvěšeno 17. 4. 2020 / Svěšeno 15. 6. 2020

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí – Vyvěšeno 8. 4. 2020 / Svěšeno 31. 5. 2020

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 150-153 – Vyvěšeno 7. 4. 2020 / Svěšeno 31. 5. 2020

Opatření obecné povahyy – Vyvěšeno 6. 4. 2020 / Svěšeno 30. 6. 2020

Rozpočtové opatření č. 3 – Vyvěšeno 2. 4. 2020 / Svěšeno 31. 12. 2020

Jak třídit odpad v období pandemie – Vyvěšeno 2. 4. 2020 / Svěšeno 31. 7. 2020

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.


Vážení spoluobčané,
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2020/2021 – Vyvěšeno 2. 4. 2020 / Svěšeno 23. 4. 2020

Veřejná nabídka na pacht – Vyvěšeno 1. 4. 2020 / Svěšeno 16. 4. 2020

Veřejná nabídka na pacht – Vyvěšeno 1. 4. 2020 / Svěšeno 16. 4. 2020

Nabídka zaměstnání - vrátný – Vyvěšeno 1. 4. 2020 / Svěšeno 16. 4. 2020

Práh Jižní Morava – Vyvěšeno 30. 3. 2020 / Svěšeno 20. 4. 2020

Sbírka zákonů č. 133-137 – Vyvěšeno 27. 3. 2020 / Svěšeno 31. 10. 2020

133.zákon o některých úpravách v soc.zabezpečení
134.zákon o poj. na veřejné zdr.pojištění
135.zákon o zvláštních pravidlech - vzdělávání
136. zákon o některých úpravách pojistného na soc.zabezpečení
137. zákon o některých úpravách - evidence tržeb

Doporučení ministerstva zdravotnictví ČR – Vyvěšeno 24. 3. 2020 / Svěšeno 30. 4. 2020

Usnesení vlády ČR 122-128 – Vyvěšeno 24. 3. 2020 / Svěšeno 30. 4. 2020

Mimořádné opatření - doba nákupu pro seniory – Vyvěšeno 20. 3. 2020 / Svěšeno 30. 4. 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Zobrazit nástěnku úřední desky